ᨕᨘᨊᨗᨈᨙᨉ ᨀᨗᨊᨁᨉᨚᨆ

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland asengna seddi wanua ri Eropah. Ancajina United Kingdom hasil beberapa Akta Kesatuan iana menyatukan England, Scotland, Wales sibawa Ireland Utara.